Kursy Motorowodne

Egzaminy

Egzamin odbywa się na miejscu w Ośrodku Rafa – Jeziorsko i składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu etapów.

Wymagania egzaminacyjne na sternika:

I część teoretyczna ma formę testu jednokrotnego wyboru, który zawiera 75 pytań.
Zaliczenie następuje po udzieleniu przez zdającego 69 prawidłowych odpowiedzi.
Czas trwania egzaminu wynosi 90 min.

II część praktyczna obejmuje wykonanie manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora.
Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Wymagania egzaminacyjne na licencję holowania:

I część teoretyczna ma formę testu jednokrotnego wyboru, który zawiera 25 pytań.
Zaliczenie następuje po udzieleniu przez zdającego 20 prawidłowych odpowiedzi.
Czas trwania egzaminu wynosi 30 min.

II część praktyczna obejmuje wykonanie manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora.
Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Aby przystąpić do egzaminu konieczna jest rejestracja na stronie PZMWiNW.

Rejestrując się na stronie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego należy zgodnie ze wskazówkami, krok po kroku, wybrać województwo łódzkie i następnie Rafa - Jeziorsko jako miejsce egzaminu.
Za pośrednictwem PZMW należy też dokonać opłaty egzaminacyjnej.
Link do strony: www.pzmwinw.pl